Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 47

Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.