Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 42

Sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita, seandainya kita tidak sabar (menyembah) nya' Dan mereka kelak akan mengetahui di saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.