Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 41

Dan apabila mereka melihat kamu (Muhammad), mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai ejekan (dengan mengatakan): 'Inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?