Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 4

Dan orang-orang kafir berkata: 'Al Qur'an ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain'; maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kelaliman dan dusta yang besar.