Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 35

Dan sesungguhnya Kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu).