Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 34

Orang-orang yang dihimpunkan ke neraka Jahanam dengan diseret atas muka-muka mereka, mereka itulah orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.