Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 31

Dan seperti itulah, telah Kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari orang-orang yang berdosa. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi Pemberi petunjuk dan Penolong.