Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 30

Berkatalah Rasul: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al Qur'an ini suatu yang tidak diacuhkan'.