Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 28

Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan sifulan itu teman akrab (ku).