Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 24

Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.