Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 18

Mereka (yang disembah itu) menjawab: 'Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagi kami mengambil selain Engkau (untuk jadi) pelindung, akan tetapi Engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup, sampai mereka lupa mengingati (Engkau); dan mereka adalah kaum yang binasa.'