Al-Furqon

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (Al Qur'an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam,