An-Nuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 52

Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.