An-Nuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 49

Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada rasul dengan patuh.