An-Nuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 46

Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Dan Allah memimpin siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.