An-Nuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 20

Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, (niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar).