An-Nuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 16

Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu: 'Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar.'