Al-Mu'minuun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 99

Sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata: 'ya Tuhanku, kembalikanlah aku (ke dunia)'