Al-Mu'minuun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 9

dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya.