Al-Mu'minuun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 73

Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus.