Al-Mu'minuun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 42

Kemudian Kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain.