Al-Mu'minuun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 32

Lalu Kami utus kepada mereka, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri (yang berkata): 'Sembahlah Allah oleh kamu sekalian, sekali-kali tidak ada Tuhan selain daripada-Nya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya).