Al-Mu'minuun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 31

Kemudian, Kami jadikan sesudah mereka umat yang lain.