Al-Mu'minuun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 18

Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.