Al-Mu'minuun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 15

Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati.