Al-Mu'minuun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 12

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.