Al-Mu'minuun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 112

Allah bertanya: 'Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?'