Al-Mu'minuun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 107

Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya (dan kembalikanlah kami ke dunia), maka jika kami kembali (juga kepada kekafiran), sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalim.'