Al-Mu'minuun

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 10

Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi,