Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 75

Allah memilih utusan-utusan (Nya) dari malaikat dan dari manusia; sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.