Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 74

Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.