Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 72

Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami di hadapan mereka. Katakanlah: 'Apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka?'. Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang yang kafir. Dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.