Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 64

Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya lagi Maha Terpuji.