Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 63

Apakah kamu tiada melihat, bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.