Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 51

Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat Kami dengan melemahkan (kemauan untuk beriman); mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka.