Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 50

Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.