Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 38

Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat.