Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 29

Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).