Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 24

Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki (pula) kepada jalan (Allah) yang terpuji.