Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 14

Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.