Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 12

Ia menyeru selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak (pula) memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.