Al-Hajj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat).