Al-Anbiyaa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 67

Ah (celakalah) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami?