Al-Anbiyaa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 60

Mereka berkata: 'Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim'.