Al-Anbiyaa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 54

Ibrahim berkata: 'Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata'.