Al-Anbiyaa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 53

Mereka menjawab: 'Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya'.