Al-Anbiyaa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 38

Mereka berkata: 'Kapankah janji itu akan datang, jika kamu sekalian adalah orang-orang yang benar?'