Al-Anbiyaa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 20

Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya.