Al-Anbiyaa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 12

Maka tatkala mereka merasakan azab Kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya.