Al-Anbiyaa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 109

Jika mereka berpaling, maka katakanlah: 'Aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian (ajaran) yang sama (antara kita) dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh?'.